Gegevensbescherming

De bescherming van het door u in prive gebruik van onze website.

Persoonsgebonden informatieverwerking

Persoonsgebonden informatie verwerken wij alleen als u ons daarvoor toestemming verleend d.m.v. bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier of op het formulier voor de te registreren dienstverlening. Op de desbetreffende webpagina wordt u geinformeerd over de toepassing van deze gegevens en eventueel het opslaan ervan. Natuurlijk worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld en opgeslagen. Deze gegevens worden niet en nooit aan derden verswtrekt.

Anonieme informatieverwerking

U kunt onze website in principe anoniem bezoeken, dat betekent dat u ons niet hoeft te vertellen wie u bent. Mocht u echter onze website bezoeken, dan is het zo dat onze webservers in Duitlsand automatisch het IP adres van uw internet provider waarmee u onze website hebt bezocht en de gegevens die u bij ons hebt opgevraagd, alsmede de datum waarop de pagina is bezocht en de algemene informatie van uw browser. Deze gegevens worden alleen voor statistische vermelding gebruikt.

Cookies

Cookies worden alleen gebruikt om U het gebruik van onze internetpagina's te vergemakkelijken. Soms is het mogelijk dat op een enkele pagina de persoonlijke gegevens opgeslagen worden, maar alleen u daar op voorhand toestemming voor hebt verleend zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. In principe kunt u bij ons alle informatie controleren als u op uw internetbrowser Cookies hebt gedeactiveert. Als u geen cookies accepteert, kan dat tot beperkingen leiden in het gebruik van ons aanbod.

Informatierecht

Natuurlijk delen wij op aanvraag mede, of en welke persoonlijke gegevens van u bij ons opgeslagen zijn. Uw in ons Bundesdatenschutzgesetz uitdrukkelijk genoemde rechten voor het geven van informatie, toegang verweigeren en verwijderen van gegevens zijn verzekerd.

Aansprakelijkheid

De informatie die wij op onze website ter beschikking stellen, worden met de grootst mogelijk zorg samengesteld en geactualiseerd. Ondanks zorgvuldige controle kunnen wij echter geen garantie geven voor een foutloze website. Vandaar dat alle aansprakelijkheid en garantie met betrekking tot juistheid, compleetheid en actualiteit op deze website buitengesloten wordt. Dit geldt met name ook voor websites die d.m.v. Links (hyperlinks) worden doorverwezen. Het gaat hierbij om vreemde websites, op welke inhoud wij geen enkele invloed hebben. Vandaar dat wij een aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie bescherming van deze sites moeten afwijzen.

Data bescherming web-analyse software

Op deze website installeren wij de Open Source Web-Analyse Software Piwik om zodoende de bezoekersaantal op deze internetaanbieding te meten. Piwik gebruikt zgn. cookies, opgeslagen tekst die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse mogelijk maakt over het gebruik van de website.

De door cookies verkregen informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP adres in anonieme vorm) wordt via internet naar onze eigen server gestuurd en opgeslagen. Gezien het feit de de gegevens anoniem worden opgeslagen is het niet mogelijk om hier toegang te hebben. Natuurlijk worden alle opgeslagen gegevens vertrouwlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Wij zullen deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te beoordelen, om zodoende een analyse te maken over het bezoekersgedrag van de website.

Door het gebruikmaken van de website verklaart u toestemming te geven tot het gebruik van de anoniem verkregen informatie over u voor deze analyse doeleinden

U hebt ten alle tijde de mogelijkheid om deze door u verkregen mogelijkheden door de Web-Analyse Software Piwi te herroepen. Daartoe hebt u volgende mogelijkheden:

- deactiveer bij de desbetreffende instelling op uw internet browser de mogelijkheid om cookies door webpagina's op uw systeem te installeren.

- deactiveer in onderstaande dialoog de Checkbox. Let u er wel op dat u deze mogelijkheid alleen kunt gebruiken als u het gebruik van cookkies op uw internet browser hebt toegestaan: